Geleceğin Çalışma Modeli; Motion Office
 
Görüntülü ve sesli konuşma teknolojileri sayesinde insanlar artık bir yere bağlı kalmak zorunda değil. Bilgi, fiziki ortamların dışında ve daha erişilebilir durumda. Gelecekte özellikle kobi ve orta ölçekli şirketlerde mobil çalışma modeli daha da yaygınlaşacak.
Daha az sorumlulukla daha esnek iş saatlerini benimseyen Y kuşağını düşünürsek, 5-10 yıl sonra eğitim dahil olmak üzere bir çok iş kolunda çalışıp zamanlarını kendi yönetebilecekleri modeli; mobil olmayı tercih edecek.
Sistematik İnovasyon – Bil. Yönet. Başar

İnovasyon, rekabetçi yanlarını oluşturmak ve sürdürmek isteyen şirketler için en önemli konu haline gelmekte. İK profesyonelleri İnovasyon Ekosistemleri oluşturmak üzere herhangi girişimi yönetecek en iyi pozisyona sahip.

 “
Sistematik İnovasyon – Bil.Yönet.Başar” konuşması, başarılı ve uzun soluklu Kurumsal bir İnovasyon yaratmak için vaka temelli bir yol haritası sunacak.
Şirketiniz - Yetenekleri bir Mıknatıs gibi Kendine Çekecek!

90’ların başında Mesleki Psikolog olduğunuzu düşünün. Personel Departmanı’nda bir pozisyon teklif etmek dışında kimse bize ne gibi bir iş vereceğini bilmiyordu. Tıpkı, benim gibi mezunları işe alan kişinin söylediği gibi “Personel dediğin, insanları kapsamıyor mu? Belki de bu iş tam sana göredir, denemeden anlayamazsın. İşe yaramasa bile sonuçta hala gençsin, yeni şeyler tecrübe etmek için bolca zamanın var.” Bu teklif bana ilham verdi ve araba imalatı sektöründe bir iş buldum. Personel departmanındaki günüm mülakat yaparak, iş politikalarını yöneterek, disiplin toplantıları yaparak ve bölgesel sendika temsilcilerini dinleyerek geçiyordu. Stratejik bir iş değildi, seksi de değildi. Ancak bir yerlerden başlamak için pragmatik bir seçenekti. Çok geçmeden Personel departmanını İK’ya dönüştüren Dave Ulrich Modeli’nin benimsenmesiyle ve bu değişimle OD, L&D C&B gibi pek çok yeni hizmet imkânları sunulmaya başladı. İK artık üst düzey kişilerin masasındaki stratejik bir ortaktı ve iş yaşamının geleceği oldukça parlak görünüyordu.
Bir Pazarlama Kanalı Olarak İnsan Kaynakları

Richard Branson’ın bir zamanlar, “çalışanlarınıza iyi davranın, asla gitmek istemesinler,” demişti. Dijital çağda tüm kavramlar gibi word-of-mouth kanalı da değişip yenileniyor. Çalışanların mutluluğu, şirkete bağlılıklarını artırıyor ve onları organik birer pazarlama kanalına dönüştürüyor. Branson’ın sözü güncelleniyor: “Çalışanlarınıza iyi davranın, sizden iyi bahsetsinler.” Kısacası, pazarlama profesyonellerinin İK departmanına her zamankinden fazla ihtiyacı var. İK’yı, bir pazarlamacı gözünden dinleyin.
İş Dünyası için Dil Yetkinliğinin Ölçümlenmesine Yenilikçi Bir Bakış
 
İşe alım sürecinde tüm kurumlarımız kişilik, yetenek ve dil konularında ölçümlemeler yapıyorlar. Ancak yeni kuşağın beklenti ve ihtiyaçları, yetkinliklerini kullanma şekilleri mevcut ölçümleme teknikleri ile örtüşmediğinde süreçteki adayların  doğru konumlandırılamamasına neden oluyor, işveren işe uygun aday bulamazken başvuran da süreçlerin komplike ve uzun olması nedeniyle süreçteki istekliğini kaybediyor. Gelin birlikte bu süreci yeniden kurgulayalım…
Jeopolitik DNA

Bernd Papenkort, Balkanlar Oxford Leadership Academy'nin bir üyesidir.  Kendisi, Almanya Genelkurmay Başkanlığı ve İngiliz Kara Harp Akademisindeki eğitim geçmişiyle eski bir kıdemli subaydır ve şimdilerde, Liderlik, Değişim Yönetimi ve Stratejik Senkronizasyon alanlarında danışman ve eğitimci olarak görev yapmaktadır.

Bernd Papenkort, NATO ve Birleşmiş Milletler ile yapılan barış destek harekatlarında ulusal ve çok uluslu oluşumları kumanda etmiş ve daha sonra Almanya Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi'nde Yönetici olarak görev yapmıştır.  
Kariyeri süresince, hükümet kurumları ve uluslararası kuruluşlarda politik - askeri arabirimlerde görev yapmıştır. NATO'daki ekibi, NATO'nun Barış Ortaklığı etkinliklerinin ilk aşamasını hazırlamıştır. Sonrasında, Balkanlarda NATO/BM barışa destek operasyonlarının planlanma ve uygulanması ile ilgilenmiş; Bosna Hersek'te Yüksek Temsilcinin Askeri Danışmanlığı ve Bosna Hersek BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisinin Kıdemli Askeri Danışmanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Kariyeri süresince, uluslararası multidisipliner politika tasarımı ile ulusal parlamentolar ve uluslararası kuruluşlarda karar verme dahil tüm komuta düzeylerinde çeşitli liderlik deneyimleri edinmiştir. Uyuşmazlık çözümü çabaları ve resmi ve gayri resmi diplomasi bağlamında diyalog, ara buluculuk ve hakemlik yollarıyla dönüşüm hallerinde kapasite geliştirme alanlarında olağanüstü bir uzmanlık edinmiştir.  Bu uzmanlığını, politikada, hükümetlerde ve işletmelerdeki temel kamu görüşü belirleyiciler için üst düzey liderlik eğitimi vermek için kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlarla çalışmıştır.
Liderler, Yiyecekler ve Güzel Bir Günün DNA’sı
İyi besinlerin neden başarılı liderler ve mutluluğu ateşlediğini anlatan hikâye…

Geçen on yılın felaketleri ve bir sonraki on yılın zorlukları, liderliğin ne demek olduğu konusunda yeniden düşünmemiz için bizi adeta zorlamıştır. Özenle ilerleyen bilim, felsefi tartışmalar, yaratıcı hikâye anlatımı, rafine yorumlama, sanatsal görsellik, nükteli eleştiri, dedikodu ve sohbete rağmen liderlik her zamanki gibi bir muamma. Sebebiyse liderliğin, insan tecrübesinin zamansız ve evrensel bir özelliği olması ancak çok yakından da zaman, mekân ve kültürle birbirine bağlı olmasıdır. Bu nedenle Andrew, tüm zamanların en büyük liderlerine atıfta bulunarak liderliğin hikâyesini anlatırken, birinin yemek yerken duyumsadığı birden fazla deneyimle aynı şekilde işin özünü yakalamaya çalışacak. Öte yandan Mona, kim olduğumuzun yediklerimizle bağlantılı olduğunu ve kim olduğumuz gibi ne yediğimizin de nereden geldiğimiz ve kimle yaşadığımız ve kim olmaya can attığımız ile çok yakın ilişkide olduğunu bize hatırlatacak. Burada vurgulanan, anahtar faktörün iş yeri performansına katkıda bulunan gıda olduğudur zira e-postalar, toplantılar, proje bitim tarihleri yığının tepesinde kalmaya çabalarken yiyecekler bizim yakıtımızdır. Sonuç olarak Mona ve Andrew, başarılı liderleri ateşleyen gücün iyi besinler olduğu ve bu gıdaların yalnız dakik kararlar almamız için gereken keskinliği vermekle kalmayıp aynı zamanda iş yerinde verimlilik ve performans için bizi motive ettiği konusunu tartışacak. Elde edilen sonuç, en geniş bağlamda güzel bir günün DNA’sını tanımlayacak.

Talent HeRo™ – Yetenek Savaşlarında, Aramızdaki Kahraman Kim?

Bu oturumda,  yöneticilerin İnsan Kaynakları rol ve sorumlulukları konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik bir oyun olan Talent HeRo™’nun hikayesi anlatılacaktır.   Talent HeRo™, katılımcıları güldüren, eğlendiren, yarıştıran ve sonunda yöneticilerin aslında gerçek birer yetenek kahramanı olduklarını farkettiren bir deneyimdir.


Son Düzenlemeler Dahilinde Geçici İş İlişkisinin Kurulmasındaki Esaslar
 
Geçici iş ilişkisi; küresel ekonomik dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin yarattığı en önemli, uygulamada en fazla tercih edilen esnek çalışma modellerinden biridir. Esasen ekonominin gelişmesine oldukça önemli katkısı olabilecek genç dinamiklerin işsiz kalarak umutsuzluk içinde bocalamalarındansa, iş gücü piyasasına doğrudan dahil olmalarını sağlayan bir esnek çalışma modeli olarak görülmekte ve uygulamada yoğun olarak tercih edilmektedir. 20 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6715 Sayılı Kanun ile, Özel İstihdam Bürolarının yetkileri genişletilmiş, “Geçici İş İlişkilerinin” Türkiye İş Kurumu denetim ve kontrolünde olmak üzere, Özel İstihdam Büroları aracılığı ile de kurulmasının esasları düzenlemiştir. Konu hakkında 11 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” ile ise; geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller ve sürelere, geçici işçi çalıştıran işverenin hak ve yükümlülüklerine, özel istihdam bürosunun faaliyet izni için gerekli koşullara, faaliyetlerinin incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Gebelik, Doğum ve Evlat Edinmeye Bağlı Yeni İşçi Hakları

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. Maddesinde, “Kısmi ve Tam Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı 13. Maddesinde, “Mazeret izni” başlıklı Ek Madde 2. maddesinde ve 8 Kasım 2016 tarihli ve 29882 sayılı resmi gazetede yayımlanan Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ile işçinin doğum ya da evlat edinme sonrasındaki haklarının kullanılması ile kısmi süreli çalışma hakkı kapsamında yapabileceği işlere yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, oturumda iş ve aile hayatının bağdaştırılmasına yönelik hem kadın hem de erkek işçilere getirilen yeni haklar anlatılacaktır.
İş Hukukunda Kötü Niyet Tazminatı

Kötü niyet tazminatı tanımı, şartları, miktarı, hesaplanma usulü ve Yargıtay İçtihatları ışığında uygulama alanı, borçlar kanuna tabi çalışanlar bakımından kötü niyet tazminatının değerlendirilmesi  
Yeni Dünyada Öğrenme için Rakamlar Ne Söylüyor?

-Yeni Dünyada Öğrenmede kritik eğilimler
-Yeni Nesil Öğrenme
-Eğitim Teknolojilerinin Dünyada Kullanım oranları
-Başarı kriterleri -Türkiye’de 2016 kullanım verileri 
-2017-2018’de bizi neler bekliyor ? 
Yetenek Kazanımından Çalışan Verimliliğine; Müşterek Gaye Oluşturmak!

“Upheaval” iş hayatına hakim… Bu ortamda kurumların başarıya ulaşması her zamankinden daha zor.  Şöyle bir dünya düşünün… Adaylarda, henüz öğrencilik döneminde değerleriyle ilgili farkındalık yaratıyorsunuz, çalışmak için can attıkları kurum oluyorsunuz ve sizin değerlerinizle örtüşen adayları kazanıyorsunuz. Kuruma dahil oldukları andan itibarense değerlerinin sizinkilerle örtüştüğünü görmelerini, müşterek gaye çerçevesinde ortak hedefe koşmalarını sağlıyorsunuz. Bu durumda “Upheaval” bugün ve gelecekteki başarıya engel olur mu?


Bu Sefer de İK Dönüşsün

Kültürü sağlamlaştırırken, bir de bakmışız değerleri farklılaşan yeni bir nesil sesini duyurmaya başlamış, hatta yönetim kademelerinde yerlerini almış bile… Değerler değiştikçe, kültür büsbütün değişir mi peki, ya da değişmeli mi? Bu kadar karmaşa içinde, çalışanlar ve yöneticileri müşterek gayeye yönlendirmek, çok mu zor? Bizce değil…


Büyük Veri ve İnsan Kaynakları

“Büyük Veri” iş dünyasının son yıllardaki sihirli sözcüğü. Tüm hizmetleri iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini yükseltmeti, yatırımın geri dönüşünü arttırmayı vaadeden bir anahtar adeta. Peki bu sözcüğün İnsan Kaynakları alanındaki tanımı ne? Sadece bir moda mı? Her şirketin kullanması gereken olmazsa olmaz bir araç mı? İnsan kaynaklarındaki “kişiselleştirme” trendinin lokomotifi mi? Bütün bu sorulara mütevazı yanıtlar arayıp, Hürriyet Dünyası’daki İK uygulamalarında büyük veri kullanımını birlikte irdeleyeceğiz.Yeteneği Yeniden Tanımlamak

Kuruluşlar sahip olduğu büyük miktarda veriyle, teknoloji sayesinde uygulanabilir ve güçlü bilgilere dönüştürme yeteneğine sahipler. Ancak, çalışanları daha iyi belirleyip anlamak, ve önemli soruları yanıtlamak için geleceğe de bakmalıyız: Örneğin, çalışanlarımıza maksimum potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için nasıl yardımcı olabilir, onları geliştirebilir ve işe alabiliriz ve daha da akıllı bir işgücünü nasıl yaratabiliriz? Şirketimizde çalışan yetenekler kimler, onları elde tutmak için ve yenilerini şirketimize çekebilmek için neler yapmalıyız?  

Kognitif Bilişim ile Yeni Nesil Çalışma Yöntemlerini Keşfedin

Daha iyi müşteri ilişkileri geliştirmek ve iş sonuçlarını iyileştirmek için işletmelerin yetenekleri ve iş kültürünü daha iyi harmanlaması gerekiyor. İşbirliği uygulamaları sadeleştirilmeli, iş süreçleri ile entegre edilebilmeli ve her cihazdan ulaşılabilir olmalı. Kognitif Bilişim’in getirdiği ileri analitik kabiliyetler ile daha iyi iş sonuçları yaratılmalı ve riskler minimuma indirilmeli.
Perakendede Yeteneğe Giden Yol: Retail Stars
 
Perakende de kariyer yapmak isteyen yetenekleri SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU YETKİNLİKLERİ içeren eğitimler ile hazırlayıp şirketlerde çalışmalarını sağlayan üniversite Tabanlı yeni kuşak yetenek programıdır. Şirketiçi ekiplerin üniversite eğitimi olarak planlanabileceği gibi, sektöre yeni kazandırılacak yetenekler için de planlanmaktadır.

Kurumsal Akademiler İçin Micro MBA Akreditasyonu

İstanbul Business School'un uzun yıllar süren micro MBA programlarındaki başarısını şirket içindeki akademi programlarının akrediteedilerek micro MBA haline dönüştürülmesi ve üniversite sertifikasyonunun sağlanmasıdır.
Türkiye’de İK Uygulamaları ve Kıyaslamaları

“Kariyer.net” ve “Method Research Company” işbirliği ile 2011 yılından beri düzenlenen projede, Türkiye’de İnsan Kaynakları uygulamaları ve kıyaslamalarıyla ilgili çalışma gerçekleştiriliyor. 4. yılını kutlayan proje kapsamında, sektörden bağımsız olarak İK süreçlerinin tanımlanması ve firma uygulamalarının neler olduğu konusunda kıyaslama yapılıyor. Kıyaslama çalışmaları, orta ve büyük ölçekte firmalarla gerçekleştirilerek, Türkiye genelinde ilk 500 firma da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki öncü kuruluşların İK yöneticileri ile yapılıyor.Bir Liderlik Aracı Olarak Doğa  

Bütüncül bir İnsan Kaynak Yönetimi alanı olan ekopsikoloji, ekoloji ile psikolojiyi entegre ederek benlik duygumuzu doğayla yeniden birleştirdi. Doğa hem stresten bir rahatlama hem de liderlik becerileri ve verimlilik modelleri öğrenmek için bir sınıf sunar.HR Yöneticisinin Not Defteri – Yeni Çağda Kurumsal Etkinliklerde Başarı ve Memnuniyeti Artırmanın 10 YoluYeni Çağda Başarılı bir Yönetim için Gerekli Genler

Bu konferans, yönetim pratikleri konusunda yeni çağın etkilerinin şifresini çözmeyi amaçlamaktadır. İş kararlarını hızlandıracak önemli özgürlükler ile birlikte takımların kendi organizasyonu hakkında gereğince yazılıp çizildi. Pratiğe bakılınca, bu tür bir öz örgütlenme oldukça zorlayıcı görünmekte. Peki neden? Bunu sebepleriyse, öz örgütlenmeden ziyade kontrol ve yukarıdan aşağı hiyerarşiden ibaret olan geçtiğimiz yüzyılın yönetim DNA’sında yatıyor. Yepyeni yöneticiler ve ekipler için işte bu nedenle bir gen yenilemesi gerekiyor. Özellikle iki yetenek “geni” yeni yöneticiler ve ekipler için hayati derecede önemli olacak: birincisi, Kolektif Zeka geni ve ikincisi Kolaylaştırıcı Zeka geni.

Bu sunum, bir Türk ve bir Avrupalı şirket aracılığıyla öğrenilen zorluklar, başarılar ve alınan dersleri tasvir edecek. Kendi kurumunuza bunu nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz.
Yönetimin Yeni Kodları

Yönetimin yeni kodları iş ve insan dengesi etrafında yeni bir şekil alıyor, Yöneticilik hayatı hiç olmadığı kadar çok ikilemi içinde aynı anda barındırıyor ve Yönetici her gün yeni bir doğru keşfederken, önceki doğruyu sorguluyor. 


Ironman gibi Yönetmek

Son yıllarda kurumsal hayatta farklı rollerde görev yapmakta olan pek çok insanın triatlon ile (yüzme, bisiklet, koşu) ilgilendiğine şahit oluyoruz. Çok daha sağlıklı olmamız yönündeki faydalarının yanısıra iş hayatımıza önemli farklı kazanımlar getiren bu spor dallarını, çalışanların neden ve nasıl bu dallara yoğun ilgi gösterdiklerini siz İnsan Kaynakları profesyonlleri ile birlikte incelemek istedik.
 
Bu panelde Ironman disiplini ile işlerimizi nasıl yönetebiliriz, hangi gelişim adımlarını izlemeliyiz gibi konuları ele alacağız.
Gelişen İK’cının DNA'sı  

Bugünün dünyasında İK profesyonellerinin sahip olması gereken yetkinliklerde öne çıkan özellikler değişiyor mu? Dijitalleşen dünyadaki insani dokunuşlar…‘DURDURUN DEĞİŞİMİ İNECEK VAR !’ - DNA MNA Diye Diye Yılları Birer Birer Değiştiriyoruz…  

Değişimi İstiyoruz, İstemesekte Kendimizi Birden Merkezinde Buluyoruz. Değişiyoruz.
Lakin Boyutlarını Kestiremiyoruz, Sonuçlarını Öngöremiyoruz…
Yapıcı, Yönlendirici, Yenilikçi Değişim Yıkıcı, Yıpratıcı, Yıldırıcı Değişim….
Sizin Değişiminiz Hangisi ? Gelin Birlikte Deşifre Edelim…“Cutting, Screening, Pick and Roll”  

Basketbol bugün çok hızlı hareket eden emprovize bir oyun olmanın çok ötesine geçti… Oyunda kalmanın, başarılı olmanın sırrı defansın, hücumun temelleri olmasını anlamaktan geçiyor.  

Bu noktada Basketbol bize ne öğretebliir? Yönetici ile Liderin rekabet ettirildiği bugünün kurumsal hayatında, “Yeni çağın kodlarıyla yazılan Yönetim de, Liderliğin temelleri olabilir mi..!?"Gelişim Atölyesi – Yetkinlik Bazlı Gelişim

Yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik tasarlanmış, hibrit eğitim modeline göre kurgulanmış ve proje çalışması ve koçlukları ile gerçek hayattaki uygulamalar ile pekiştirilen kapsamlı yetkinlik gelişim projesi+ Değer – Kültürel Dönüşüm

Satın alma sonrası yaşanan farklı kurum kültürlerin entegrasyonu ve kurum kültüründe arzulanan gelişimin sağlanması.Dijital İK Gelişim Programı Tasarım Süreci : Oyunlaştırılmış Koçluk Uygulaması Paylaşımı

Dünya’daki dijitalleşme sürecinin İK Teknoloji trendlerine yansımasından yola çıkarak, kurumlarınızdaki Dijital İK gelişim programlarını tasarlarken dikkat edilecek püf noktalarına odaklanıp, Türkiye’de başarıyla uygulanmış bir “Oyunlaştırılmış Koçluk” programı örneğini sizler ile paylaşacağız.   “Design Thinking” ve “Agile” tekniklerini kullanrak İK uygulamalarınızı nasıl geleceğe taşıyacağınızı gelin birlikte değerlendirelim.Deneyimle Güçlenmek

Hızla değişerek gelişen teknoloji, kuşaklar arasındaki uçurumu giderek derinleştirdi. Oysa kurumların hem gençliğin enerjisine hem de deneyimin sağduyusuna ihtiyacı var.  İnsan Kaynakları biriminin en önemli üç gündemi: Kuşaklar arası farklılıkları doğru yönetmek, uyumu sağlamak ve sinerji yaratmak.  

İnsan kaynakları biriminin, bu zorlu gündemle baş edebilmesi için yeni yollara ve yöntemlere ihtiyacı var.  Oturumda yeni dünyanın yeni yöntemlerini konuşacağız.
Kârı Düşünmekten Vazgeçin!
  
Uzun yıllar boyunca kurumlar, “kâr odaklı” olmuştur, bu anlaşılabilir bir durum. Bu oturumda, Inspired Impact CEO’su Ralph Watson paradigmayı değiştirmeniz ve bambaşka şekilde odaklanmaya başlamanız için sizi davet ediyor. Bu, insanı düşünmeye zorlayan sunumda Ralph’e katılın ve işiniz hakkında yepyeni fikirler edinin.  

Ralph Watson, 40’dan fazla ülkede bireyler ve kurumlarla çalışmış etkili bir uluslararası performans geçmişine sahip bir Konuşmacı ve Koçtur. Merak uyandırıcı White Wolf markası ve sosyal değişime kendini adamış küresel bir iş şirketi olan Inspired Impact Global’in arkasındaki ileri görüşlü kişidir.
Otantik Lider Olma Sanatı

University of California Berkeley’de verdiğimiz liderlik iletişimi derslerinde, San Francisco ve Silikon Vadisi’nde yapmış olduğumuz calışmalarda insanlara nasıl otantik liderler olabileceklerini öğretiyoruz. Ben de sizlere 30 dakikalık konuşmam sırasında bunun örneklerini sunacağım. İnteraktif ve eğlenceli seansıma hepinizi beklerim.
Kadın Yeteneklerin Yeniden Kazanımı

Moderatör – Göknil Bigan / Yönetim Kurulu Üyesi, YenidenBiz & Direktör, VKV Arter Sanat Galerisi
Gülcem Bayer / Unicef Türkiye Milli Komitesi İletişim Direktörü
Pınar Çanakçı / Danone Türkiye Ülke İK Direktörü
Ayça Diler Kahraman / Vodafone Türkiye Kıdemli İK Müdürü

Herhangi bir sebeple kariyer yolculuğuna ara verdikten sonra, iş hayatına tekrar geri dönme kararının; hem çalışan hem de kurumlar nezdinde, iki taraflı inceleneceği panelde; çalışan kadın gözüyle yaşanan süreçler ve kurumların hayata geçirdiği örnek farkındalık projeleri ele alınacaktır.
İşveren Markasının Yeni Kodları

Çağın kodları hızla değişirken İK’yı da dönüştürdü. Yeni İK artık yönetimin uygulayıcısı, kurumun eli ayağı değil, kültürün ve performansın orkestra şefi.  
Peki İK profesyonelleri hem yönetimin hem de yeni çalışan profilinin beklentilerini karşılayabilmek için değişimin peşindeyken, insana dair hiç değişmeyen bazı kodları kaçırıyor olabilir mi?  
Bu sunumda değişimi yakalarken, insanın, bağlılığın ve mutluluğun DNA’sını ıskalamayan bir işveren markası kurmanın ve yönetmenin yolları konuşulacak.
MCT Danışmanlık A.Ş ve Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen her türlü organizasyondaki sunum ve demeçler, şirketimiz görüş ve politikası ile ilgili olmayıp, tamamen konuşmacıların kişisel bilgi ve görüşlerini yansıtmaktadır.
Ayr˝ca, bu kodu ba˛taki etiketinin hemen sonras˝na yap˝˛t˝r˝n: