Ayşe Kaşıkırık

SpecialityKüresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Başkanı