Berna Öztınaz

SpecialityGenel Energy CHRO, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği YK Üyesi, Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu YK Üyesi

Copyright © 2022. All Rights Reserved.