Güzide Ulufer

SpecialityKoç Finansman A.Ş. - İnsan, Kültür ve Dönüşüm Lideri