Tarcan Kiper

SpecialityNeo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojieri ve Hizmetleri - CEO