“Yeni”

Zirve değişti. Artık o başka bir şey.

Yıllarca kendi içinde tutarlı bir mantığı vardı: Tanınmış yüzlerin orijinal fikirleri. Konusuna hâkim olanların sunumu. Denenmiş yollardan ders alma.

Geçen yıldan beri değil. MCT İK Zirveleri 2022 öncesi ve sonrası diye anılacak.

Yeni İK Zirvesi bir tür İK Woodstock’u. Konuşmacı ve oturum sayısında limit yok; yaşamın içinden konuların konuşulduğu herkese açık bir sanal platform. Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın yaşandığı bir yer.

Bugüne çok yakışan temasıyla: Force Majeure. Yaşama tutunma reflekslerimiz. Çağın, tadını çıkardığımız ve zorlandığımız yenilikleri. İK’nın yeni olan her şeyi yakalaması.

Belki de konuşmacı siz olacaksınız.

OTURUM KATEGORİLERİ

Açılış grubu oturumlara hoş geldiniz. Isınmadan koşulmaz ya, burası o. Tüm kategorileri temsil ediyor. Biraz hepsinin üstten görünümü. İçinde ağırlıklı gerçekçi gelecek var. Buradan derinlere ineceğiz.
Yılın temasıyla doğrudan ilintili olanlar. Büyük resim. İçinde mücbir sebep izleri taşıyan tema parçacıkları. Büyük temayı tek başına bile temsil edebilecek oturumlar
İK üzerine açıklama sözlüğü. Yeni İK terminolojisi. Lügatçe mantığıyla İK’nın yeni kavramları
CEO’ların olduğu yerden hayatın görünüşü. CEO gündemlerinin herkesi ilgilendiren bölümleri. CEO’ların, iş ortamlarında yaşadıklarımızın üzerindeki etkisi.
İK’daki teknolojik gelişmeler. Dijital İK dünyası. İK’nın yazılım teknolojisiyle değişen arayüzü ve süreçleri
Chief HR’ların İK’yı kişiselleştirmeleri. İK’nın üst yönetimindeki görüşler, algılar, planlar. Liderlik tarzlarındaki farklılıklar gibi CHRO tarzları
İK çalışanlarının günlük yaşamlarında bilmek zorunda oldukları hukuk bilgisi. İK İle hukukun örtüşme alanı. İK’cılar için hukuk bilgisi olarak da adlandırılabilecek bölüm
İK’cılar için pragmatik bilgiler. Kurama girmeden, sade, işlevsel. Bir sohbet mantığında; anlaşılır, hemen uygulanabilir, denenmiş, etkili, yararlı
Bu bölüme alternatif isim bulunsaydı “yeteneği anlama ve birlikte yaşama” denilebilirdi. Yetenekle ilgili her şeyin derin analizi
İş ortamlarındaki beklenen davranışlara bütüncül bakış: Özel yaşamımızda yapmadığımızı iş yaşamında da yapamayız. Kişisel gelişimin analitiği ve kurumlardaki yöntem bilimi
Bir şeyi anlamak için bilmemiz şart olan altlık bilgi. Temel bilgilerin yeni söyleyişlerle sağlamlaştırılması. Bugünkü birçok yaptığımız şeyin dayanağı
Force majeure’ün neredeyse dolaysız sonuçlarından biri. En güncel ve gelişmeye aday olan konulardan. Oturumlarının iki amacı var: Bilgi ve gerçek özümseme
Yakın gelecek, uzak gelecekten çok farklı olabilir; İK’nın yakın geleceğini görmeye çalışan bölüm. Bir nevi İK’nın bugünden yarına hazırlanması
İK’nın gündemine yeni girmiş yaşamsal konu. İnsanın geleceğinin ayrılmaz parçası. İK’nın bu kapsamdaki görevleriyle ilgili pratik bilgiler
İş yaşamının yeniden yapılanması. Organizasyonel gelişimin önündeki değişim hedefleri. Çağın mücbir sebeplerinin çalışma düzenindeki izdüşümü
Zirvede yer alış sebebi tanımından geliyor: Bütünsel iyi olma hali. İnsanların iyi oluşunun farklı boyutlarda ele alınması
Kadim felsefî bilgilerle bugüne bakış. Felsefenin bugünü anlamada işlevselleşmesi. Bu döneme, felsefedeki düşünce akımlarının içinden bakmak. Birer yorum denemesi