Kullanım Koşulları

Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2023

Aşağıda hükümleri yazılı olan Kullanım Koşulları, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Sıgnature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul adresinde mukim MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“MCT” veya “Şirket, biz”)  ile https://insankaynaklarizirvesi.com uzantılı web sitesini (“Web Sitesi”) üye olmadan kullanan kişi (“”Kullanıcı”, “siz”) arasında geçerli olan Web Sitesini ziyaret etmeniz; dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz ve etkinlik biletlerini satın alabilmenize ilişkin koşulları içerir.

Web Sitesini kullanarak, Kullanım Koşullarını anladığınızı ve Web Sitesi ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı beyan etmiş ve onaylamış olursunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesini kullanmayı bırakmanızı tavsiye ederiz.

İlaveten, işbu Kullanım Koşulları ile, “bilet satın alma siparişinizin onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi” de önemle belirtmek isteriz

MCT Kullanım Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik Web Sitesi içerisinde ilan edilecek olup, işbu Kullanım Koşullarının sol üst kısmında belirtilen “SON GÜNCELLEME” tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

  • KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MCT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  MCT, tüm dikkati göstermesine karşın, Web Sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez. Kullanıcı, bu Web Sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan MCT’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

MCT, Web Sitesi üzerinden, MCT’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı verebilir. Bu bağlantılar, ilgili siteyi işleten kişi ile iş birliği içinde olma veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web Sitesi üzerindeki bağlantılar aracılığıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında MCT’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

MCT, Kullanıcının Web Sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt etmemektedir. 

Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Web Sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla Web Sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Web Sitesinin amaçlarından başka amaçlar için kullanamaz.

Kullanıcı, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Web Sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz. Kullanıcı, Web Sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve MCT’nin kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler durumunda herhangi bir zamanda, MCT’nin tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Web Sitesine erişimi tüm Kullanıcılar için kısıtlayabileceğini kabul eder. 

Kullanıcı tersine mühendislik yapmayacağını, Web Sitesinin kaynak kodlarına erişme veya bunları keşfetmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

Kullanıcının kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan sorumluluk Kullanıcıya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan MCT sorumlu olmayacaktır.

  • FİKRİ MÜLKİYET

Web Sitesindeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde MCT’nin iznine bağlıdır. Kullanıcı, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak davranmayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkı saklıdır.

MCT’nin telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar MCT’ye aittir. Kullanıcı, MCT’nin yazılı izni olmaksızın bunları kopyalamaz, taklitlerini üretemez ve kullanamaz.

Kullanıcı sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

Kullanıcın yetkisiz bilet satışı, Web Sitesinin yetkisiz çerçevelenmesi veya Web Sitesine yetkisiz bağlantı yapılması ya da Web Sitesinde bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere Web Sitesinin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli yasal ve idari yollara başvurulacaktır. Kullanıcı bu tarz davranışlarından sorumlu olduğunu kabul eder.

  • DİĞER KOŞULLAR

MCT Kullanıcının Kullanım Koşullarına aykırı davrandığını tespit etmesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın derhal  Kullanıcının Web Sitesine erişimini engelleme hakkını sahiptir ve Kullanıcılar aleyhine ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

İşbu Kullanım Koşulları hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Kullanım Koşulları hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Kullanım Koşullarının kalanı bundan etkilenmez.

Kullanıcı Web Sitesini kullanmakla, Web Sitesi ile ilgili herhangi ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve Web Sitesine ve/veya Kullanım Koşullarına ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını kabul eder.

Kullanıcıya MCT tarafından gönderilecek veya Kullanıcıdan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-posta üzerinden yapılacaktır.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin üstünde bulunan ikzirvesi@mct.com.tr  ya da kvkk@mct.com.tr mail adresi aracılığı ile bize bildiriniz.