SPONSORLAR

Ana Sponsorlar

Resmi Sponsorlar

Dijital Öğrenme Sponsoru

Oturum Sponsorları

İş Ortakları

Konaklama  Sponsoru

Çeviri  Sponsoru

AI  Sponsoru

Global İş Ortakları

STK İş Ortakları

Katkıda Bulunanlar