SMART SIMPLICITY / AKILCI SADELİK

İnsan Kaynakları Zirvesi 2016
 
Smart Simplicity
Akılcı Sadelik

İnsan Kaynakları Zirvesi’nin bu yılki teması ‘’Smart Simplicity, Akılcı Sadelik’’; dünyayı bugün bulunduğu noktaya getiren varsayımların ve yönetim modellerinin, geleceğe taşıyamayacağı görüşüne dayanmaktadır. Organizasyonel inançlar ve uygulamalar geliştirildiği zamanlarda her şey daha yönetilebilir durumdaydı. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma olanakları daha azdı, ulusal sınırlar daha belirgindi, yerel ortamlarda sosyal değerler vardı ve farklılıklar dünyasının karmaşıklığıyla mücadele etmesi gerekenler yalnızca birkaç üst düzey liderdi.
O zamandan günümüze kadar tedarik zincirleri küreselleşti, müşterinin alışkanlıkları dönüştü, kurumlar ülkelerden daha etkili konuma geldi, insanların ve üretimin gerçek zamanlı denetlenmesi mümkün oldu... Geleneksel organizasyon ve insan kaynakları anlayışları daha fazla organizasyonel birim, unvan, temel performans göstergesi ve daha çok ast-üst ilişkisi yarattı. Sonuç olarak daha hızlı, daha esnek ve hesap verebilir çalışma ihtiyacı göz ardı edilmeye başlandı; çünkü karmaşayı karmaşık bir şekilde yönetmeye çalıştık.
İnsan Kaynakları Zirvesi tüm profesyonellere bu karmaşıklığı yönetme biçimimize yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor ‘‘Akılcı Sadelik’’.
 • ‘’Akılcı Sadelik’’ Nedir?
‘’Akılcı Sadelik’’ insanın muhakeme gücünün yeniden keşfidir. İnsanları işlerini daha geniş bağlamda anlamaya ve değer vermeye teşvik etmek, böylece onları yalnızca işlev, ekip veya birime odaklı yaklaşımdan çıkararak, bunun yerine yapılan işi, organizasyonun genel performansına etkisi bakımından değerlendirmektir. 'Akılcı Sadelik' dünyasını hayata geçirmek, 5 boyuta dikkat çekmektedir:

 1. Akılcı Düşünme’... Azla yetinerek çalışma sanatı... Yaptıkları her işte aşırı tasarım, aşırı mühendislik, aşırı takip etme ve aşırı raporlama yapan organizasyonların panzehiridir. ‘Akılcı Düşünme’ yalın düşünmedir, zihinlerimizi sadeleştirebilirsek, organizasyonel tasarımı algılama biçimimizi de sadeleştirebiliriz.
  İnsan Kaynakları sistemlerimizi ve uygulamalarımızı akılcı düşünme ile nasıl sadeleştirebiliriz?

 1. Büyük Veri Analizi’… Dünyada ne olup bittiğiyle ilgili hayal edebileceğimizden çok daha fazla şey biliyoruz. Neredeyse herkes dijital ayak izi, hatta dijital depolar bırakıyor, bu veriyi iyi bir şekilde kullanmayı öğrenmek modern organizasyonel uygulamaların gittikçe önem kazanan temel bir parçası haline geliyor.
  İnsan Kaynakları Uygulamalarında veri analizi ile karar almak ve akılcı adımlar atmayı nasıl yaygınlaştırabiliriz?

 1. Cesur Deneyler’… Mevcut sorunlarımızın çözümlerini bilmiyoruz çünkü yaşadığımız sorunlar mevcut teknolojinin sağladığı imkanlardan dolayı daha önce görülmemiş niteliktedir. Bildiğimiz bir şey var, biz doğaçlama yeteneği en yüksek canlılarız. Organizasyon ve İK uygulamalarımızın da bu gerçeği hesaba katması ve insanları deneyimlemeye cesaretlendirmeleri, daha iyi öğrenmeleri ve daha iyisini yapmaları için desteklemesi gerekir. Organizasyonlarımızda cesur deneylerden öğrenen ve gelişen bir kültürü nasıl yaşatabiliriz?

 1. Yapıcı İşbirliği’... İşbirliğini hor gören inançların sonucunu yaşıyoruz. Dünyamız gitgide şahsi zenginliğin ve toplumsal yoksulluğun arttığı bir yer haline geliyor; ortak deneyimimizden yararlanma kapasitemizi unutuyoruz. ‘Yapıcı İşbirliği’ bizi zarar ve hataya odaklı bir zihniyeti bırakıp takdir ve cömertliğe yöneltmelidir, başkalarının elindeki güce erişmektense onlarla birlikte güçlü olmayı öğrenmeliyiz.
İnsan Kaynakları sistem ve uygulamaları birey, takım ve organizasyonlarda yapıcı işbirliğini nasıl destekleyebilir?
 1. Sahici Diyaloglar’… İnsanların birlikte verimli çalışabilmeleri için müşterilerinin, iş arkadaşlarının ve yöneticilerinin neler yaşadıklarıyla ilgili diyalog kurabilmeleri gerekir. ‘Sahici Diyalog’ diğer insanlarla bağlantı kurarken, doğuştan gelen bağlantı kurma kapasitemizi nasıl kullanacağımızı ve ona nasıl güveneceğimizi öğrenmektir. Bu, içinde bulunduğumuz bilgi çağında unutulan veya şüpheyle yaklaşılan bir olgudur.
İnsan Kaynakları liderliğinde çalışan markası değer vaadimizi ‘Sahici Diyaloglar’ üzerine kurmak neleri dönüştürebilir?


 • Zirveye Katılımla;
Bir İK profesyoneli olarak küresel bir bakış açısı ve derin bir perspektif ile dünyanın en iyi düşünürleri ve uygulayıcıları tarafından damıtılmış fikir ve uygulamalarla buluşacaksınız.
İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve ekosistemindeki paydaşları ile network yapma ve onlardan öğrenme fırsatı bulacaksınız; neler başardıklarını ve 'Akılcı sadeliği' organizasyonlarında nasıl uygulamayı planladıklarını keşfedeceksiniz.

Bu zirvenin size sunacağı gelişim fırsatları şunları kapsamaktadır:
 • Dünya nasıl bir değişim geçiriyor ve dışsal karmaşayı içsel organizasyonel karmaşayla yönetmeye çalışmaktan neden vazgeçmeliyiz?
 • İK, onaylanmış süreç yerine sağlam muhakemeye dayanan 'Akılcı Sadelik' modeline neden geçmelidir?
 • 'Akılcı Sadelik' İK modelini uygularken neler dikkate almalıyız?
  • 'Akılcı Düşünmeyi' benimsemek, organizasyonel süreç ve yapılarımızı aşırı tasarlamanın önüne geçmek için zihnimizi sadeleştirmek.
  • 'Büyük Veri Analizi'nin getirdiği fırsatları görmek, İK analitikleri ışığında karar ve uygulamalarla iş sonuçlarında pozitif etki oluşturmak.
  • ‘Cesur Deney'i desteklemek, insanların içindeki yetenekleri serbest bırakarak dünyanın onlara verdiği koşullara adapte olmalarına yardımcı olmak.
  • Yalnızca rekabetçiliği desteklemek yerine, paylaşmayı ve ortak kaynakların kullanımını ödüllendirerek ‘Yapıcı İşbirliğine’ yeniden odaklanmak.
  • ‘Sahici Diyaloglarla Gerçek İletişim’ kurmak, birbirimizin deneyimlerini paylaşmak üzere içimizdeki kapasiteyi kullanarak birbirimizi geliştirmeyi teşvik etmek.

KONUŞMACILAR

Yönetimde Akılcı Sadelik

Akılcı organizasyonlar yaratmak


Tanyer Sönmezer mesleğini hiç yapmamış bir ODTÜ Makina Mühendisliği mezunudur. Bir MBA ve bir Pazarlama Yüksek Lisansı üzerine HARVARD BUSINESS SCHOOL’da” Yönetim Kurullarının Etkin Yönetimi”, OXFORD LEADERSHIP INSTITUTE’de “Liderlik“, MIT’de “İnovasyon” ve STANFORD’da “Değişim Yönetimi” üzerine okusa da, hayatı LUNAPARK’ta çalışırken öğrenmiş bir DANIŞMAN’dır. Yönetici, aşçı, sihirbaz, pilot, fotoğrafçı, konferans konuşmacısı rollerini saymazsak sevdikleri için sıradan bir KAHRAMAN olmayı tercih eder.

Sönmezer, Management Centre Türkiye (MCT) Grubu’nun CEO’sudur. ‘’Yöneticinin Sırt Çantası’’ ve ‘’Yöneticinin Beslenme Çantası’’ kitaplarıyla en çok satanlar listesinde yer aldı.

Tanyer Sönmezer, 21. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Ersun Yanal ile sporda Akılcı Sadelik üzerine konuşacak.Tanyer Sönmezer

Çalışan Katılımı için Oyunlaştırma

Öğrenen ve gelişen bir kültürü yaşatmak


An Coppens, çevrimiçi öğrenme programları tabanlı oyunlaştırma tasarım hizmetleri sunan Gamification Nation Ltd.’de Baş Game Changer olarak görev yapmaktadır.

Dublin City University’den Uluslararası Pazarlama ve Diller alanında lisans diplomasına (onur derecesi) ve Birleşik Krallık'taki Open University Business School’dan Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. Engagement Alliance'tan oyunlaştırma master sertifikası bulunmaktadır. 2015 yılında, dünya genelindeki Oyunlaştırma Guruları puan tablosunda 6 numarada yer almıştır.


Coppens, ödüllü bir iş koçu, öğrenme ve gelişim uzmanı, yazar ve konuşmacıdır. www.gamificationnation.com'da oyunlaştırma üzerine yazan verimli bir blogger’dır.
‘Leading the Boss in the Mirror’ın yazarıdır. İkinci kitabı “Attracting IT Graduates to Your Business”, üçüncü kitabı ise “Gamification in Business”dır. 

An Coppens

Karmaşaya “Evet” de! Güvenli Belirsizliği Kucaklamak

Steve Chapman, bağımsız danışman, konuşmacı, yazar ve koç olmadan önce 20 yıl özel şirketlerde çalışan Chapman, son olarak köklü, küresel bir şirkette Liderlik ve Örgütsel Gelişim Müdürü olarak görev yaptı.

Chapman, Örgütsel Değişim alanında yüksek lisans eğitimi aldığı Ashridge Business School’da misafir öğretim görevlisi olarak örgütsel değişim, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında dersler veriyor. Aynı zamanda Metanoia Institute Gestalt Informed Organisation Development Master programında misafir öğretim görevlisi olarak rol alıyor. Prestijli NTL Organisation Development Programme mezunu olan Chapman, ayrıca üst düzey yöneticiler için bire bir "Yaratıcı Macera" yaratma konusunda uzman bir koç.

Bireysel ve kurumsal yaratıcılık üzerine ‘’Can Scorpions Smoke? Creative Adventures in the Corporate World’’ adlı bir kitap kaleme almıştır.

Steve Chapman

Farket, Bırak, Herşeyi Kullan - Yapıcı işbirliği için Üç Kolay Uygulama

Robert Poynton, Oxford’da Psikoloji ve Felsefe eğitimi aldıktan sonra Londra, Madrid ve Buenos Aires’te reklamcılık sektöründe çalıştı. Arjantin’de, küresel bir danışmanlık şirketinin kurulmasına yardım ederek Yıldız Savaşları, Wired Magazine ve GM’nin elektrikli arabası EV1'in piyasaya sürülmesi gibi ilginç projeler üzerinde çalıştı.

İspanya’ya taşındığında karmaşadan ve ondan kaynaklanan doğaçlamadan çok etkilenen Poynton’un bu deneyimi işletme ve kurumlarda (Nike, Disney ve Intel gibi) doğaçlama tiyatronun fikir ve yaklaşımlarını kullanan diğer bir küçük danışmanlık şirketi olan On Your Feet'in kurulmasına ön ayak oldu. Bu konuda iki kitap yazdı: ‘’Do Improvise’’ ve ‘’Everything's an Offer’’.

2002’den bu yana öğretim görevlisi olduğu University of Oxford Said Business School’da, liderlik eğitiminde deneysel yöntemler (doğaçlama da dahil) kullanıyor. Ayrıca Oxford’da Praxis Forum Research Centre’nin biçimlenmesi ve yürütülmesine de yardımcı oluyor. 

Robert Poynton

Bilmemenin Gücü

Analitik data ve metrikleri kullanarak akılcı kararlar vermek


Dünyaca tanınan bir eğitimci, danışman, yazar ve konuşmacı olan Steven D’Souza, Harvard Kennedy School ve London Business School gibi kurumlarda eğitim vermiştir. IE Business School’da Doçentlik yapan D’Souza, Chigaco Booth GSB ve Brown University ortaklığında IE programlarında eğitim vermiştir.

D’Souza 30 yaşına bile gelmeden bir yatırım bankasında başkan yardımcısı olmuştur.
‘’Made in Britain’’ (Patrick Clarke ile) ve ‘’Brilliant Networking’’in yanı sıra Charted Management Institute’un 2015’te ‘’Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı’’ ödülünü alan ‘’Not Knowing’’ (Diana Renner ile) kitaplarını yazmıştır. 

Steven D'Souza

Sinirbilim ve Sadelik

Zinde liderlerle
farkındalık ve denge yaratmak


Tara Swart, nörobilim alanında doktora derecesine ve başarılı bir tıp kariyerine sahip tek liderlik koçu ve konuşmacıdır.  

Swart, nörobilimin iş hayatına uygulanmasında ön planda yer almaktadır. "Neuroscience for Leadership" kitabının ve nörobilim ile koçluğa dair dergilerde yer alan 20 makalenin yazarıdır. Uluslararası konferanslarda ve Oxford, Standford ve MIT’nin de aralarında bulunduğu en iyi işletme fakültelerinde "iş hayatında beyin" konusunda konuşmalar yapmaktadır.
 

Nörobilimin iş hayatına uygulanmasıyla ilgili; İş hayatında nörobilim (nöroplastisite, empati, takımlar), Beyninizin para üzerindeki etkisi (risk alma, direnç), Gri alanlar (iş hayatında cinsiyet farklılıkları, fikir çeşitliliği), Sadece like’layıp geçme, bana bak (EI, akıllı medya, teknoloji) gibi çeşitli konularda ihtiyaca yönelik özel seminerler ve atölyeler düzenlemektedir.


Tara Swart

Sevdiğiniz Hayatı Tasarlayın

Kalıp ve siloların ötesinde yapıcı ilişkiler oluştumak


Ödüllü tasarımcı Ayşe Birsel, "Deconstruction: Reconstruction" adını verdiği ve bugün New York School of Visual Arts'da (Görsel Sanatlar Okulu) üzerine ders verdiği tasarım düşünme metodunun yaratıcısı. Bu yaklaşımı, Hollywood posterlerinin efsanevi grafik tasarımcısı olarak bilinen Saul Bass'ın "tasarım, düşüncenin görsel hâle getirilmesidir" fikrinden yola çıkarak oluşturmuş. Birsel, sınıfına "yaşam çoğu zaman üzerinize gelir" diye başlıyor, çünkü metodolojisinin hedefi "kimliğinizle ve uyumlu bir yaşam tasarlamak.

Ayşe Birsel

Hayata Yolculuk

Samimiyet ve sahicilik yoluyla her seviyede ilişkide fark yaratmak

Hasan Söylemez, gazeteciliğe 2003 yılında yerel gazetelerde muhabir ve fotoğrafçı olarak başladı. 2004 yılında Milliyet gazetesi haber istihbarat servisine geçti. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken bir taraftan da gazetecilik yapmaya devam etti. 2006 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde siyasi, ekonomi ve kültürel alanda yayın yapan Türkiye'nin en büyük bölgesel haber gazetesi "Şark Haber"i kurdu. 2007 yılının ortasından başlayarak 2009’a kadar Star TV ve Kanal D'de ekonomi ve gezi programlarında haber muhabirliği ve program sunuculuğu yaptıktan sonra vatani görevini tamamlamak üzere Şırnak’a gitti. 2010 yılında askerden döndükten sonra yanına hiç para almadan bisikletiyle sekiz ay boyunca 10.000 km yol katederek Türkiye'yi dolaştı. Yolculuğunu tamamladıktan sonra basın danışmanlığı yapmaya başladı. 2014 yılında TRT1'de 30 bölüm yayınlanan belgesel haber programı "Yoldaki Haber"i hazırlayıp sundu. 2015 yılında "Hayata Yolculuk" adlı kitabını çıkardı. Hâlen televizyon programları yapmakta ve seyahat yazıları yazmaktadır.

Hasan Söylemez

Oyunun Kurallarını Değiştirmek İster misiniz?

Başarıya, mutluluğa giden yolda oyunun kurallarının belli olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi  tanıyarak, tercihlerimize ve varmak istediğimiz sonuca göre oyunu değiştirmek yerine, var olan kurallara göre kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Hayallerimizi, yapabileceklerimizi, yeteneklerimizi göz ardı ediyoruz. Peki ya sonuç?Hakan Alp

Büyük Veriye Gelene Kadar...

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yusuf Azoz, yüksek lisans eğitimini ABD Pennsylvania State Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği alanında tamamladı. İş hayatına ABD’de başlayan Azoz, Bell Labs kökenli Telcordia Technologies'de katma değerli servisler alanında dört yıl üst düzey danışmanlık yaptı. 2001’de Türkiye’ye dönen Azoz, Turkcell'de katma değerli servislerin büyümesi ve gelişmesinde farklı görevler üstlendi, son olarak da Katma Değerli Servisler Bölümü’nde Bireysel Servisler Bölüm Başkanlığı yaptı.

Bu dönemde internet ve mobil ortamın her geçen gün gelişmesine tanıklık eden Azoz, bu iki mecrada da yenilikçi uygulamalara imza attı. 2007 yılından bu yana ülke çapında 13 ofisiyle hizmet veren, veri tabanındaki 22 milyonu aşkın özgeçmişle 65 bin üye firmayı buluşturan, online ortamdaki en büyük insan kaynakları platformu olan Kariyer.net’in Genel Müdürü olarak görev yapıyor.


Yusuf Azoz

Kişisel Yıkım: Yıkıcı İnovasyonun Gücü

Whitney Johnson 2015'te dünyanın en etkili yönetim düşünürlerinden biri olarak gösterildi ve iki yılda bir verilen Thinkers50 ödüllerinde "Top Thinkers on Talent" kategorisinde finale kaldı. Kişisel yıkım yoluyla kurumsal inovasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Aralarında Merrill Lynch olmak üzere pek çok kurumda sekiz yıl boyunca Kurumsal Yatırımcı düzeyinde analist olarak çalışan Johnson, daha sonra Harvard İşletme Okulu'ndan Clayton Christensen'la bir butik yatırım şirketi kurmuş ve bir dönem başkanlığını üstlenmiştir. Johnson, olumlu eleştiriler alan ve Inc. dergisinin 2015'in En İyi 100 İşletme Kitabı listesine giren Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work kitabının yazarıdır. Harvard Business Review'a sık sık katkıda bulunan ve  bir LinkedInfluencer olan Johnson, 40 Yaşın Üzerinde Takip Edilmesi Gereken 40 Kadın'ın (Forty Women over 40 to Watch) kurucularındadır. Ayrıca 2014 yılında Fortune dergisinin hazırladığı 2014'te Twitter'da Takip Edilmesi Gereken 55 Kadın listesinde yer almıştır.


Whitney Johnson

 Akılcı Sadelik: 21. Yüzyıl  İçin İK'da Gereken Devrim

Henley Business School Liderlik Profesörü ve Bath Consultancy Group Onursal Başkanı Olan Prof. Peter Hawkins, aynı zamanda önde gelen bir danışman, koç ve yazar.  Organizasyon stratejisi, liderlik, kültür değişimi, ekip ve yönetim kurulu gelişimi konularında araştırmalar yapan Hawkins, önemli değişim ve organizasyonel dönüşüm projelerinin yanı sıra ortak tasarım, stratejinin değerlendirilmesi konularında Avrupa, Orta Doğu, Güney Afrika, Amerika ve Uzak Doğu dahil olmak üzere dünya genelinde öncü kurumlarla çalıştı.   Devlet kurumları, stratejik sağlık yetkilileri, sağlık hizmeti veren kuruluşlar da dahil olmak üzere özel ve kamu sektörlerinde ve kâr amacı gütmeyen kurumlara danışmanlık yaptı. Hem ticari işletmelerde hem de yüksek öğrenim, sağlık ve büyük ölçekli mesleki hizmet kuruluşlarında üst düzey yönetici ekiplerinin vizyonlarını, değerlerini, gelecek stratejilerini geliştirmelerine yardım etti.   Yönetim koçluğu, ekip koçluğu ve yönetim kurulu gelişimi konularında düşünce lideri olan Hawkins, Association of Professional Executive Coaching and Supervision'ın (APECS) Başkanı, Royal Society of Arts ve Windsor Leadership Trust'ın üyesi. Leadership Team Coaching in Practice (Ekim 2014), Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision, Skills and Development (Nick Smith ile), Creating a Coaching Culture, McGraw Hill, 2012; Leadership Team Coaching, Kogan Page; 2011 ve The Wise Fool’s Guide to Leadership, O Books, 2005 gibi koçluk, liderlik ve değişim alanlarında birçok kitap ve makalenin yazarı.  

Prof. Peter Hawkins

Manisa Spor Akademisi mezunudur. Futbola Denizlispor’da başladı. Daha sonra Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor’da oynamıştır. Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak uzun yıllar ikamet ettiği Denizli’nin o dönem 3. Lig’de olan ilçe takımı Sarayköyspor’ da başlamıştır. Denizlispor takımının 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2007 yılındaManisaspor’dan istifa ettikten sonra Trabzonspor’un başına gelmiştir. Yanal, Manisaspor’dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Türkiye Millî Futbol Takımı’nı çalıştırdı. Ersun Yanal Eskişehirspor’da 2 sezon görev yapmıştır. 2011 - 2012 sezonunda Süper Lig’i 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanmıştır. Haziran 2013 itibarıyla bu görevi sona ermiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Fenerbahçe ile 2013 - 2014 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşamıştır.  

Ersun Yanal, 21. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Tanyer Sönmezer ile Sporda Akılcı Sadelik üzerine konuşacak.Ersun Yanal

CEO Perspektif Paneli: Akılcı Sadelik  

Nilsen Altintas 2005 yılından itibaren TEB’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.   2002-2005 yılları arasında, kurucusu olduğu, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Innovative HR’ın faaliyetleri kapsamında insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı yapmıştır. 1995-2002 yılları arasında Eczacıbaşı Holding A.Ş de İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak çalışmıştır. STFA Holding A.Ş’de, 1989-1995 yıllarında İnsan Kaynakları Koordinatörü, 1987-1989 yıllarında Yatırımlar ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü olarak görev yapan Nilsen Altıntaş, 1977-1987 yıllarında ise TÜBİTAK–Marmara Araştırma Enstitüsünde Araştırma Uzmanı ve Başuzmanı olarak bulunmuştur.   Nilsen Altıntaş, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden, 1979 yılında Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Danimarka - Kopenhag Üniversitesi’ndeki doktora çalışmalarını tamamlayarak doktora derecesini kazanmıştır. 1987 yılında ise Doçent olmuştur.   Nilsen Altıntaş evli ve iki çocuk annesidir.
Doç.Dr.Nilsen Altıntaş

CEO Perspektif Paneli: Akılcı Sadelik

Yönetici, ögretim görevlisi ve konusmacı olan Mutluay DOGAN, Orta Dogu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisligi Bölümü’nde lisans ve Isletme Bölümü’nde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde isletme dalında doktora ögrenimini tamamladı. Petrol ve enerji sektörü deneyimi sırasında hem devlet hem özel sektör sirketlerindeki farklı organizasyon yapılarında insan kaynagının sirket genel performansına etkisini arttırmak için kendi farklı yöneticilik tarzını gelistirdi. Özellikle inandıgı genç yöneticilerini sahici diyaloglarla destekledi ve onları cesur deneyler yapmaya tesvik etmede sınır tanımadı. Yogun is temposunun izin verdigi zamanlarda üniversitelerde verdigi derslerle gençlere bilgi ve birikimlerini aktarmaktadır. Mutluay DOGAN, halen SOCAR Turkey Petrol Enerji A.S. CEO’su olarak görev yapmaktadır.
Dr. Mutluay Doğan

CEO Perspektif Paneli: Akılcı Sadelik

1975 yılında Antalya’da doğan Barış Karakullukçu, orta öğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamlamış, ardından Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamlamıştır. IBM, PWC ve Accenture’da16 yıllık danışmanlık tecrübesi bulunmakta olup, son olarak Accenture Türkiye reel sektörden sorumlu Yönetici Ortağı görevinde bulunmuştur. Perakende, hızlı tüketim, otomotiv, lojistik vb. sektörlerde 25’ten fazla ülkede yaşam ve proje deneyimine sahiptir. (Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Rusya, Türkiye vb.)  Barış Karakullukçu,5 Mart 2012 tarihinden itibaren Mudo ’da CEO olarak görevini sürdürmektedir.


Barış Karakullukçu

New York’taki Parson’s School of Design’da eğitim gören Saraçoğlu, 2004 yılında “Gamze Saraçoğlu Fashion Design Studio” markasını kurdu. Ürünleri, Istanbul, Paris, Londra, Kopenhag ve birçok Avrupa ülkesinde satılmaktadır. Bugüne kadar aralarında Cottonbar,  Damat, limango, Petrol Ofisi, Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın da bulunduğu bir çok markaya tasarım danışmanlığı veren Gamze Saraçoğlu 2015 yılından beri  Mudo markasına Kreatif Direktörlük görevini yürütmektedir. Saraçoğlu 2009 yılından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi’nde Giysi Tasarımı dersi veren Gamze Saraçoğlu 2011 yılında Işık Üniversitesi tarafından “Yılın Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görülmüştür.  Hazır giyim koleksiyonlarını moda haftasında sergileyen Gamze Saraçoğlu, 2015 yılında 10 yılı şerefine ilk “Haute Couture” defilesini düzenlemiştir. Gamze Saraçoğlu, Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir.Gamze Saraçoğlu

Ömer Taviloğlu 2014 yılından bu yana MUDO Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 2005 yılı itibariyle hazır giyim ekibine katılmış ve Mudo FTS64 markasının kuruluşuna liderlik etmiştir. Mudo Concept ve hazır giyim markalarının Genel Müdür Yardımcılığı rolünü üstlenen Ömer Taviloğlu, şirketi başarılı bir büyüme ve yükselme evresine taşımıştır. 2012 yılında Perakende Güneşi tarafından yılın genç lideri seçilmiştir. Birleşmiş Markalar Derneği ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen BMD’de Başkan Yardımcılığı görevini devam ettirmektedir. Ömer Taviloğlu, Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunudur.Ömer Taviloğlu

SOSYAL MEDYA

İnsan Kaynakları Zirvesi 2015’i deneyimlemek için tıklayınız.

E-BÜLTEN İnsan Kaynakları Zirvesi'nden anında haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olmanız yeterli olacaktır.

SPONSORLAR

MCT Danışmanlık A.Ş ve Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen her türlü organizasyondaki sunum ve demeçler, şirketimiz görüş ve politikası ile ilgili olmayıp, tamamen konuşmacıların kişisel bilgi ve görüşlerini yansıtmaktadır.