Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu ALICI’NIN mesleki ya da ticari amaçlarla hareket edip etmemesine bağlı olmaksızın geçerlidir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Satıcı: MCT TEKNOLOJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dairesi: BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ  

MERSİS Numarası: 0613122061100001

Adres: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Telefon: 0212 310 17 00

E-posta : kvkk@mct.com.tr

Web: https://insankaynaklarizirvesi.com

 

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

Adı/Soyadı/Unvanı:  

Adresi:  

Telefon: 

E-mail: 

Tarih: 

İşbu metnin konusu, ALICI’nın SATICI’ya insankaynaklarizirvesi.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince SATICI’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlamaktadır.

  • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

Sözleşmenin konusu, içeriği internet sitesinde içeriği hakkında bilgi verilen insan kaynakları konulu zirvenin (“Etkinlik”) bilet satışıdır. 

ETKİNLİK BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
       
ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL)  

 

Ödeme Şekli: Ödemeler kredi kartı, banka kart, EFT, havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

ALICI, kredi kartı ile ödeme yaparken İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

ALICI talep ettiği Ürün/Hizmetin bedelini işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği üzere tam ve eksiksiz bir şekilde, belirtilen ödeme şekliyle ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ayrıca ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

ALICI, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi/banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

ALICI, ödeme yaptığı kredi/banka kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. ALICI, kredi kartı kullanımının hukuka uygun olduğunu taahhüt etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in ALICI’YA tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilecektir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

ALICI’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI, ALICI tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

  • DİĞER KOŞULLAR 

ALICI’nın satın almayı planladığı Etkinlik biletinin ve hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, hizmet bedeli, teslim masrafları ve varsa diğer ek masrafların detayları, ayrıca Etkinliğe dair tüm bilgiler, varsa Etkinliğe katılım koşulları, satın almayı planladığı Etkinlik bileti sayfasında, her bir Etkinlik özelinde açıklanmıştır. ALICI, bilet satın alma işlemini yapmak suretiyle, Etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara aynen riayet edeceğinizi kabul etmiş olmaktadır. Şayet ALICI etkinliğin belirlenen ve açıklanan hüküm ve koşullarından herhangi birini kabul etmiyorsa veya bu koşullardan herhangi birine riayet edemiyorsa ve/veya edemeyecekse bilet satın alma işlemini yapmaması gerekmektedir. Aksi durumda, bilet satın almış olsa dahi SATICI’nın bilet bedeli de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

ALICI siparişi onaylamadan ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, Etkinliğe ve hizmete dair tüm detaylar ve bilgiler detaylıca kendisine iletildiğini kabul etmektedir. ALICI Etkinlik şartlarına ve/veya içeriğine karşı herhangi bir çekincesi olması durumunda siparişi onaylamadan önce, SATICI ile iletişime geçebilecektir. 

ALICI Siparişini onaylayarak; bileti satın almadan önce, 

  1. a) SATICI ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığı bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  • CAYMA HAKKI 

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/g maddesine istinaden ALICI’nın satın aldığı biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır.

  1. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi; parasal değeri aşan durumlarda ise ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, elektronik ortamda onay vermesi durumunda Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.