Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvanı: MCT TEKNOLOJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Telefon: 0212 310 17 00

Mersis Numarası: 0613122061100001

1.2. ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya https://insankaynaklarizirvesi.com uzantılı web sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli hakkında bilgi verilen insan kaynakları konulu zirvenin (“Etkinlik”) bilet satışının (“Ürün ve/veya “Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ve ilgili mevzuatlar gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir.

ETKİNLİK BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
 

 Etkinlik biletleri satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 


 

 

3.2. Ödeme Şekli: 

-Ödemeler kredi kartı, banka kart, EFT, havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

– ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

-ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde yukarıdaki bölümde ALICI’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

– ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

– ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

– ALICI talep ettiği Ürün/Hizmetin bedelini işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere tam ve eksiksiz bir şekilde, belirtilen ödeme şekliyle ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ayrıca ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

– ALICI, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi/banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder

– ALICI, ödeme yaptığı kredi/banka kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. ALICI, kredi kartı kullanımının hukuka uygun olduğunu taahhüt etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

– ALICI’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI, ALICI tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/g maddesine istinaden ALICI’nın satın aldığı biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI,https://insankaynaklarizirvesi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu etkinliğe katılabilmek için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

5.4. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/g. maddesine istinaden cayma hakkının olmadığını, şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar ve Sözleşme’nin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. SATICI işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nu 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır.

5.6. ALICI, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, SATICI tarafından açıkça izin verilmesi haricinde bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez, satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, yetkililerce bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

5.7. ETKİNLİK’in herhangi bir sebeple iptali halinde ALICI’ya ücret iadesi yapılır. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin ücreti ile sınırlı olup, hizmet bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir

MADDE 6 – UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi; işbu parasal değeri aşan durumlarda ise ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

MADDE 7 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.